Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 164

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 164

Bài 1 (trang 164 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 164

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 164

Bài 2 (trang 164 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính nhẩm:

a) 3,5 : 0,1  8,4 : 0,1  9,4 : 0,1
  7,2 : 0,01  6,2 : 0,1  5,5 : 0,01
b) 12 : 0,5   20 : 0,25  3/7 : 0,5
  11 : 0,25  24 : 0,5   15 : 0,25

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 164

Bài 3 (trang 16 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3 : 4

b) 7 : 5

Loading...

c) 1 : 2

d) 7 : 4

Mẫu : a) 3 : 4 = 3/4 = 0,75

Lời giải:

b) 7 : 5 = 7/5 = 1,4

c) 1 : 2 = 1/2 = 0,5

d)7 : 4 = 7/4 = 1,75

Bài 4 (trang 165 SGK Toán 5) Luyện tập : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 150%

B. 60%

C. 66%

D. 40%

Lời giải:

Suy nghĩ: cả lớp có:

18 + 12 = 30 (học sinh)

Số học sinh nam chiếm:

12 : 30 = 0,4 = 40 % (số học sinh cả lớp)

Khoanh vào D.

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa từ Google:

 • toán lớp 5 trang 164 165 bai 4luyen tap